.. Website

De uiteindelijke website kan gezien worden als een presentatie van de inhoud of zogenaamde content, waarbij de volgende aspecten kunnen worden onderscheiden :

Vormgeving als onderdeel van de presentatie

Indeling van de site of het menu als onderdeel van de presentatie

De kunst is nu om de inhoud / content op een zodanige manier te presenteren, dat op een zo efficient mogelijke wijze de groots mogelijke effectiviteit word behaald. Efficient wil zeggen : met zo min mogelijk middelen en effectief wil zeggen : de mate waarin het doel wordt bereikt. Belangrijkste is dat de doelstelling zoals die bij de opdracht is geformuleerd zo goed mogelijk wordt benaderd. De boodschap moet dus overkomen bij de bezoeker van de website ! 

Naast de presentatie van de content is het ook van groot belang de te bouwen website in te richten op de (toekomstige) bezoekers. Een goede analyse van het bezoekersprofiel is dan ook cruciaal.

WEBland kan d.m.v. de vormgeving en de menu-indeling de presentatie van de content op een goede manier afstemmen op de bezoekers van de site. 

Daarnaast kan WEBland een website in meerdere talen uitvoeren

 

WEBland